MEZOPOTAMYA’NIN BÜYÜK DÜŞÜ “GAP”

(2007)

Türkiye’nin en büyük kalkınma projelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesinin; başlangıç tarihinden bu yana kat ettiği yol, başarmak istedikleri, başardıkları ve başaramadıkları objektif bir bakış açısıyla anlatılmakta;  bugünkü gelinen noktanın altı çizilmektedir. İlk temelin atıldığı günden bugüne kadar geçen süreçte Güneydoğu Anadolu Projesinin bölgenin sorunlarına ne ölçüde çare olup olamadığı, bu sorunlara ne ölçüde çözüm bulup bulamadığı çerçevesinde projenin ilerleyişiyle ilgili konuların, birbirlerine eklemlenerek anlatıldığı “tarımsal sulamada gelinen nokta ve bu noktanın bölgesel kalkınma üzerindeki etkilerinin” hikayesidir.