SAKLI CENNET MAÇAHEL

(2002)

Türkiye’nin Gürcistan sınırında, Karçal Dağları’nın eteğinde bulunan, içinde 6 köy barındıran bir vadinin adı Macahel. Politik ve coğrafi sınırlarla kuşatılmış olması, bu vadideki insanlara son derece güç yaşam koşulları sunarken, doğayı da olağanüstü zenginleştirdi. Bugün Macahel Vadisi flora ve faunasıyla yeryüzünün en özel köşelerinden biri. Bu nedenle de yakın zamanda doğal koruma altına alındı. Ancak kışın yağan kar yüzünden, yılın 6-7 ayını dünyadan kopuk yaşayan insanların doğa ile dost kalabilmesi için ekonomik şartlarının iyileştirilmesi gerekiyordu. Türkiye’nin en kapsamlı kırsal kalkınma projesi de bu ihtiyaç nedeniyle hayata geçti. Bugün Macahel’de yaşayan insanlar kraliçe arı üreterek bunu Türkiye’nin çeşitli bölgelerine satıyorlar. Çünkü dünyanın en verimli arı ırklarından biri olan Kafkas Arısı, Türkiye’de sadece bu bölgede genetik saflığını koruyabilmiş.