ÇÖLÜN MAVİ GÖZÜ ARAL

(2000)

Doğanın kendisine çizdiği tüm sınırları aşarak, başka gezegenlere koşan insan, kendi dünyasında yitirdikleri ile artık çelişkinin zirvelerinde dolaşan bir varlık… “Çölün Mavi Gözü: Aral” böylesi bir çelişkinin öyküsü. Bir zamanlar dünyanın en büyük iç denizlerinden biriyken, hacminin ve kapladığı alanın yarıdan fazlasını kaybeden Aral Gölü, 1960′tan beri bir çevre felaketine sahne oluyor. Söz konusu felaketin boyutlarını Rus bilimadamı Prof. Nikolai Aladin “Bu, İncil’de yer alabilecek kadar büyük bir felaket” sözleriyle ifade ediyor. Ancak gariptir, Aral dünya kamuoyunun önüne ancak 1986 yılındaki Çernobil nükleer felaketinden sonra gelebildi. Felaketin çözümü için en ciddi adımlar ise, ancak Sovyetler Birliği’nin dağılışından (1991′den) sonra atılmaya başladı. Aral bu yönüyle de, dünya tarihinin karanlık sayfalarından birine ışık tutuyor.

 

Aldığı Ödüller: